Krajské kolo Ekologické olympiády vyhráli žáci Gymnázia Teplice

08.11.2018
V Ústí nad Labem se uskutečnil 24. ročník krajského kola Ekologické olympiády žáků středních škol a gymnázií. Pořadatelem bylo Severočeské centrum ochránců přírody TILIA a Dům dětí a mládeže, Ústí nad Labem.

Slavnostního zahájení soutěže se zúčastnili zástupci Ústeckého kraje Miroslav Andrt, předseda výboru pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova a Dagmar Waicová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy.

Olympiáda začala znalostním testem, poté přišla na řadu praktická část s pestrým programem. Na závěrečném vyhlášení se zúčastnění dozvěděli, že na 1. místě se umístilo Gymnázium Teplice. Druhé a třetí místo obsadilo lovosické gymnázium.
Převzato ODTUD

Aktuálně z Teplicka